Õppijale

Christian Ackermanni e-kunstitunnis õpid puunikerdaja kaudu tundma Rootsi-aegse Eesti inimese maailmapilti, elu linnas ning loomingulist pärandit.

E-tunni kolm suurt teemat – maailmapilt, linnaelu, kultuuripärand – algavad Ackermanni tutvustava rubriigiga TEA ning jätkuvad ülesannete osaga MÕTLE, ARUTLE, LAHENDA. Kõik kolm teemat lõppevad LOO osaga, mis aitavad õpitu loominguliselt ning kas individuaalselt või rühmatööna kokku võtta. E-tunniga paralleelselt on võimalik Ackermanniga põhjalikumaks tutvumiseks uurida talle pühendatud projekti lehte, mille eri osadele viitavad ka mitmed ülesanded.

Õppematerjalis liikumiseks saad kasutada lehe ülaosas olevat teemade menüüd. Materjali järjest läbimiseks on mugavam kasutada teemade alapeatükkide lõpus olevat viidet järgmisele peatükile.

Suurem osa ülesandeid annab tagasisidet kohe pärast lahendamist. Avatud vastusega ülesannete puhul, kus saad näidata oma teadmisi, anda pikemaid vastuseid ja avaldada ühe või teise teema ja nähtuse kohta arvamust, annab tagasisidet õpetaja. Oma vastused saad sisestada etteantud vormil, alla laadida ning alla laaditud fail saata õpetajale hindamiseks kokku lepitud viisil, näiteks e-kirjaga või üles laadituna sobivasse õpikeskkonda.

Oleme tänulikud tagasiside eest, mida on võimalik edastada tagasiside vormi abil lehe allosas.

ALUSTA