13. Linnaelu. Tuli, nälg, sõda ja katk

TEA

Christian Ackermanni elu üks traagilisemaid sündmusi oli Toompea põlemine 1684. aastal, mille tagajärjel ta kaotas osa oma varast ja oli sunnitud kolima Tõnismäele.

Teistmoodi trööstitud olid aastad 1695–1697, kui Eesti- ja Liivimaad tabas suur näljahäda ning Tallinna saabus hulgaliselt kerjuseid – nii mehi, naisi kui ka lapsi. Linna ülerahvastatuse tõttu halvenes heakord ja kasvas haiguste levik.

Ackermanni ajal ei teatud veel, et katku levitavad rotid. Aeg-ajalt puhkenud katku tõttu suri tuhandeid inimesi. Ka Ackermanni maja kunagine elanik, puunikerdaja Lüdert Heissmann oli 1657. aastal katku surnud. Võib-olla suri ka Ackermann katku. 1700. aastal alanud Põhjasõja lõpetas Eestis 1710. aastal katk. Katku tõttu ei suudetud linna enam kaitsta ja linn alistus Vene vägedele.

MÕTLE, ARUTLE, LAHENDA

Varauusaja inimeste elu oli ettearvamatu ja ebakindel. Kõige enam kartsid inimesed tuld, sõda, katku ja näljahäda. 

Toompeal 1684. aasta tulekahju sai alguse tallmeister Peter Brohmanni majast ja levis tugeva lõunatuulega kiiresti. Süttis puithoone, kus asus toomkool, seejärel kogu toomkirikut ümbritsev hoonekogum, kust tuli levis teistesse Toompea osadesse. Tuul ja veepuudus ei lasknud põlengule piiri panna, pääs all-linna oli takistatud, inimesed püüdsid viia oma vara varjule esialgu veel leekidest haaramata hoonetesse või lasta köite abil Toompea nõlvast alla. Hiljem tuli pääsemiseks laskuda köite või kokkuseotud linade abil järsakust alla ka Toompea elanikel endil. Sädemetest võttis tuld puust torn toomkiriku katusel ja tuli haaras ka kirikuhoone. Hävis toomkiriku sisustus, sealhulgas orel ja mitmed kunstitööd.

Tunnistajate väitel olevat kuumus olnud nii suur, et põlesid isegi surnukehad hauakambrites ja sarkofaagides. Kella kuue paiku õhtul tuli vaibus, jättes suurema osa Toompea hoonestusest varemetesse. Püsti jäid vaid Väike linnus ning mõned üksikud aadlielamud ja puuhütid. Paljud Toompea elanikud jäid peavarjuta, all-linnas kerkisid üürihinnad mitmekordseks, osa rahvast oli sunnitud lööma laagri üles lageda taeva all. Endiselt püsis hirm süütamise ees, kuna kümme päeva pärast Toompea suur tulekahju süttis Püha Vaimu kiriku torn.

EELMINE  JÄRGMINE