21. Kultuuripärand. Kokkuvõte

LOO

Vali üks loominguline ülesanne ja teosta see sulle sobival viisil, kasutades Ackermanni digitunnis õpitut.

Ülesanne 21.1

Ülesanne 21.2

Rühmatöö. Uurige Christian Ackermanni teaduslehte, otsige infot, koostage ülesande 4.2 eeskujul viis küsimust ning saatke õpetajale või klassikaaslasele, kes paneb kokku viktoriini (nt KAHOOT). Järgmisel tunnil korraldage klassis viktoriin. Võidab see, kes on Ackermanni teaduslehte kõige põhjalikumalt uurinud.

Ülesanne 21.3

Rühmatöö. Arutage rühmas, milliste õppeainete õppimine on vajalik loetletud erialadel töötamiseks. Koostage poster, mis selgitab, kuidas kooli õppeained toetavad järgmiste erialade spetsialiste.

  • kunstiajaloolane
  • konservaator
Eelmine