7. Maailmapilt. Kokkuvõte

LOO

Vali üks loominguline ülesanne ja teosta see sulle sobival viisil, kasutades Ackermanni digitunnis õpitut.

Ülesanne 7.1

Kirjuta arutlus teemal „Päritolu, haridus, vabadus“. Arutluse käigus vasta järgnevatele küsimustele.

 • Kui tähtis oli varauusajal oma erialal läbilöömiseks inimese päritolu?
 • Millised asjaolud soodustasid Christian Ackermanni ja Ernst Wilhelm
  Londiceri koostööd, ehkki nad olid eri seisusest?
 • Miks on loovaid kunstnikke ja osavaid käsitöölisi ka tänapäeval vaja, kuivõrd sõltub neist meie elukeskkond?
 • Kui tähtis on tänapäeval oma erialal (nt kunstnikuna, arstina, poliitikuna) läbilöömiseks päritolu või see, millises koolis oled õppinud?

Ülesanne 7.2

Vaata videolõiku 2017. aastal valminud Tallinna TV saatest „Kultuurimeeter“, kus Tallinna toomkiriku õpetaja Arho Tuhkru räägib luterlikust kunstist, õpetusest ja kirikust (25:43–27:27).

Kirjuta arutlus teemal „Kirikukunst ning ajaloolised ja tänapäevased
tõekspidamised“. Arutluse käigus vasta järgnevatele küsimustele.

 • Kelle lugu ja kellele jutustab kirikukunst?
 • Mida ja miks soovib kirik oma siseruumide kaunistusena näha?
 • Mida võib inimene tunda, kui ta vaatab pühakute kujusid?
 • Kas luterliku pühakuju mõju inimesele võib võrrelda amuleti või talismani omaga? Põhjenda oma arvamust.
 • Mida peab tegema kunstnik, et tema valmistatud kiriku(kunst) inimesele mõju avaldaks?

Ülesanne 7.3

Loo vabalt valitud tehnikas kujutava kunsti teos, mis mahuks üldpealkirja „Kristlik eetika ja tänapäeva inimese minapilt“ raamidesse. Anna oma teosele tabav pealkiri.

Võid valida ühe järgnevatest ülesannetest.

 • Vali Moosese kümnest käsust kolm, mis vastavad tänapäeva
  moraalinormidele, ja loo koomiks.
 • Mille järgi sind tuntakse? Mis võiks olla sinu atribuut? Kujuta end oma atribuudiga ning kirjuta lühike põhjendus, miks just see atribuut sind iseloomustab.
 • Vali välja tänapäeva inimese kaks (soovitavalt vastandlikku)
  iseloomuomadust ning kujuta neid personifitseeritult ehk isikutena.
EELMINE  JÄRGMINE