3. Kiriku roll inimese elus ja ühiskonnas

TEA

Nagu enamik inimesi varauusajal, uskus ka Christian Ackermann, et maailm ja selles valitsev kord on Jumala loodud. Ta teadis, et inimeste maised mured ja probleemid on seotud nende pattudega ning et loota saab vaid Jumala armule.

Christian Ackermann oli luterlane ja tegi luterlikule kirikule sobivat kunsti. Ta nikerdas puust Kristuse, evangelistide, apostlite, vooruste ja teisi kujusid, mis toetasid inimeste usku Jumalasse ja jumalikku armuõpetusse.

See tähendab, et Ackermanni nikerdatud kujud on Rootsi-aegsete inimeste maailmapildi, sealhulgas nende usuliste veendumuste visuaalsed allikad.

MÕTLE, ARUTLE, LAHENDA

EELMINE • JÄRGMINE