14. Linnaelu. Kokkuvõte

LOO

Ülesanne 14.1

Moodustage rühmad ja tutvuge veebilehe www.ackermann.ee materjalidega. Koostage klassile esitlus. Teema võite sõnastada ise või valida järgnevate hulgast:

 • Christian Ackermanni elu ja looming Eestis;
 • Christian Ackermanni jäljed Tallinnas;
 • Christian Ackermanni looming minu kodukandis;
 • Peetrused ja Paulused Christian Ackermanni loomingus;
 • Naisfiguurid Christian Ackermanni loomingus;
 • Christian Ackermanni loomingulise pärandi uurimine.

Ülesanne 14.2

Christian Ackermanni ajal olid nii pere- kui ka tööelu rangelt reguleeritud ning ühiskondliku kontrolli all. Arutle, kuidas on töö- ja isikliku elu reguleerimine nüüdseks muutunud. Võid tugineda oma kogemustele ja Eesti Vabariigi Põhiseadusele (§ 8, 9, 26, 27, 29) ning kasutada abistavaid küsimusi. 

 • Miks oli Tallinnas varauusajal kehtestatud range tsunftisundus? 
 • Milliseid probleeme ja eeliseid toob kaasa suurem vabadus ameti ja töökoha valikul? 
 • Kuidas on suhtumine lapse saamisse, sündi ja päritolusse aja jooksul muutunud?
 • Kuidas on suhtumine pere- ja tööellu kolmesaja aastaga muutunud?

Ülesanne 14.3

Moodustage rühmad ja lugege lühinäidend „Christian Ackermann, Tallinna tsunftimeistrid ja raad“ ette bibliodraama meetodil.

Link PDF-failile

Üks lihtne võimalus bibliodraama meetodi kasutamiseks klassis.

 • Tekst jagatakse 4–6 võrdseks lõiguks ning selle loevad vastavalt 4–6 õpilast klassis lõikude kaupa ette. 
 • Klass jagatakse rühmadeks vastavalt rollide arvule tekstis (ka jutustaja võib saada rolli).
 • Tekst loetakse ette rühmades vastavalt rollijaotusele (rollid jagatakse rühmas), seejärel arutatakse rühmades teksti rõhuasetuste ja mõtte üle.
 • Rühmades jaotatakse rollid ümber ja teksti loetakse veel kord.
 • Rühmas sõnastatakse teksti kohta küsimus klassile või mõnele teisele rühmale.
 • Küsimuste üle arutatakse klassis või annavad rühmad vaheldumisi teiste rühmade küsimustele vastused.
EELMINE  JÄRGMINE