20. Valdkondade ja asutuste vaheline koostöö

TEA

Barokk-kujur Christian Ackermann oli vabameister ega allunud Tallinna tsunftireeglitele. Samas tegi ta koostööd mitme tisleriameti meistriga, nagu ka maalijatega. Kindlasti tegi ta koostööd ka kunsti kiriklike ja ilmalike tellijatega.

Christian Ackermanni ja tema kaastööliste kunstipärand on tänapäeval eri organisatsioonide – Muinsuskaitseamet, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Kunstimuuseum ja teised asutused – hoole all.

Ackermanni loomingu uurijad töötavad Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Kunstimuuseumis, Tallinna Linnaarhiivis, Tartu Ülikoolis, Maksu- ja Tolliametis ning mujal.

Selleks, et Christian Ackermanni enam kui 300 aastat vanad teosed jätkuvalt säiliksid ja parimal moel eksponeeritud oleksid, tuleb ühendada intellektuaalsed, materiaalsed ja organisatoorsed võimed ning võimalused.

MÕTLE, ARUTLE, LAHENDA

EELMINE JÄRGMINE