Õpetajale

Põhikooli III kooliastme ja gümnaasiumi e-kunstitunnis saavad õpilased Christian Ackermanni elu ja loomingu kaudu tutvuda Rootsi-aegse Eesti inimese tugevalt luterlikust kirikust mõjutatud maailmapildi ning mitmel tasandil organiseeritud linnaeluga. Samuti pakub tund õpilastele võimaluse tutvuda Eesti barokk-kunsti ning Ackermanni loomingulise pärandi ainetevahelise, humanitaariat reaalteadustega sidunud uurimistööga.

E-tunni kolm suurt teemat – maailmapilt, linnaelu, kultuuripärand – algavad Ackermanni tutvustava rubriigiga TEA ning jätkuvad ülesannete osaga MÕTLE, ARUTLE, LAHENDA. Kõik kolm teemat lõppevad LOO osaga, mis aitavad õpitu loominguliselt ja õpilastele sobival viisil kokku võtta, kas individuaalselt või rühmatööna. E-tunniga paralleelselt on võimalik Ackermanniga põhjalikumaks tutvumiseks uurida talle pühendatud projekti veebilehte, mille eri osadele viitavad ka mitmed ülesanded.

Õppematerjali võib läbida teemade, alateemade või üksikute ülesannete kaupa ning seda saab kasutada ajaloo-, kunstiajaloo-, ühiskonnaõpetuse- ja kunstitunnis, kultuuripärandi uurimise teemat ka keemiatunnis.

Õppematerjalis liikumiseks on võimalik kasutada lehe ülal osas olevat teemade menüüd. Materjali järjest läbimiseks on mugavam kasutada teemade iga alapeatüki lõpus olevat viidet järgmisele peatükile.

Kogu materjali läbimiseks tuleks varuda 3 akadeemilist tundi, millele lisandub aeg LOO ülesannete täitmiseks.

Kõik ülesanded on nummerdatud nii, et õpilasele saab soovi korral määrata lahendamiseks kindlad ülesanded. Enamik neist on enesekontrolliülesanded. Avatud vastusega ülesannete puhul saab õpilane vastused sisestada etteantud vormil ning alla laadida. Allalaaditud faili saab esitada õpetajale kokku lepitud viisil.

E-kunstitunni tähtsamad märksõnad: Rootsi aeg, seisuslik-korporatiivne ühiskond, 17. sajandi linnaelu, luterlik kirik ja moraal, käsitöö- ja kunstikultuur, tsunftikord ja vabameistrid, nälg ja katk, tulekahjud ja sõda, luterlik kirikukunst ja ikonograafia, kodanlik ja õukondlik barokk-kunst, puunikerdus- ja maalikunst, barokk-kunstipärand, kultuuripärandi ainetevaheline uurimine, humanitaarteadlaste ja reaalteadlaste koostöö.

Õppematerjal põhineb neli aastat kestnud ning näituse ja monograafiaga tipnenud uurimisprojektil „Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas”.

Oleme tänulikud materjali kommentaaride eest, mida on võimalik edastada tagasiside vormi abil lehe allosas.