Mõisted Copy

Teema „Maailmapilt”

1. Ackermanni saabumine Tallinna ja luterlik usutunnistus

reformatsioon – Martin Lutheri algatatud usupuhastus oli 16. sajandi alguses tekkinud usuline liikumine, mille tulemusena eraldusid katoliku kirikust nn reformeeritud harud – peamised neist olid luterlus, kalvinism ja anglikaani kirik

konfessioon – ladinakeelsest sõnast confessio (tunnistus, ülestunnistus, ka süü ülestunnistus ja hilisemas ajaloos patutunnistus ehk piht) tuletatud nimisõnaga tähistatakse tänapäeval kuulumist mõne kiriku (luterliku, ortodoksi, katoliku, reformeeritud jne), denominatsiooni või koguduste liidu liikmete hulka

ketserlik – teatud religioossest õpetusest kõrvalekalduv usukäsitlus; kehtestatud arusaamadest lahknemine

tagasi ptk 1

4. Kirikuhoone ja sisustus

ristimiskamber – ristimissakramendi läbiviimiseks eraldatud ruum

krutsifiks – (ladina keeles cruci fixus, ristilöödu) on ristilöödud Jeesuse kuju

ehissein – skulptuuride ja maalidega kaunistatud hauakabeli- või altarisein

vappepitaaf – enamasti puust nikerdatud ja värvitud ning aadlivapina kujundatud mälestustahvel koos tekstiga, mis on aadlisoost surnu mälestuseks kirikusse üles seatud

Kolgata grupp – ehk triumfikrutsifiks on monumentaalne ristitüüp, millel kujutatakse ristilöödud Kristust koos neitsi Maarja ja evangelisti Johannesega

kantsel – ehk räästool on põrandast või maapinnast kõrgemal asetsev rinnatise taga asuv kõnetool, millelt vaimulik peab kogudusele jutlust

altarisein – skulptuuride ja/või maalidega kaunistatud altariraamistus või altarit ümbritsev sein, mis kujunes barokiajastul kirikuinterjööri keskmeks

tagasi ptk 4

5. Pühakud luteri kirikus

evangelist – evangeeliumi autor. Evangelistid on Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, keda pärimuslikult peetakse uue testamendi nelja evangeeliumi autoriteks. Algkristlikus koguduses oli evangelist evangeeliumi ehk rõõmusõnumi kuulutaja

atribuut – isiku või tegelase juurde kuuluv ese, tarvik, sümbol

tagasi ptk 5

Teema „Linnaelu“

9. Kodanikud ja mittekodanikud

Augsburgi usutunnistus – luterlik usutunnistus ehk kreedo, mida iga usklik peab uskuma

aus päritolu – inimene oli sündinud kristlikust abielust vähemalt üheksa kuud pärast vanemate laulatust

isiklik relv – vajadusel tuli kodanikel osaleda linna kaitsel, kasutades isiklikku relva

kodanikuraha – ühekordne maks 2 või 3 riigitaalrit

kodanikuvanne – lubadus olla truu linnale ja raele ning kuninglikule majesteedile, s.o Rootsi riigile, järgida linnaõigust ja linna privileege ning kehtivat korda.

oma „tuli ja suits” – mees oli majanduslikult iseseisev ja omas isiklikku majapidamist

raad – ehk magistraat oli linna võimu-, valitsus-, esindus- ja kohtuorgan

TAGASI PTK 9

Teema „Kultuuripärand“

17. Barokk-kunst ja muinsuskaitse

klassitsism – Euroopas ja Põhja-Ameerikas 1760–1830 levinud kunsti- ja arhitektuurisuund. Klassitsismi teket mõjutasid valgustusfilosoofia, antiiklinnade arheoloogilised väljakaevamised ja antiikkultuuri käsitlev kirjandus. Iseloomulik oli idealism, väärtustati lineaarsust, plastilist modelleeringut ja tasakaalustatud kompositsiooni

historitsism – 19. sajandile iseloomulik ajalooliste kunsti- ja arhitektuuristiilide taaselustamine ja -loomine

vappepitaaf – aadlimehe mälestuseks loodud kunstiteos, mis koosnes suguvõsa vapi pildiga kilbist, elulooliste andmetega tekstitahvlist ning mitmesugustest kaunistustest. Vappepitaafi kanti aadlimehe matuserongkäigu ees ja pärast matusetseremooniat paigutati see kiriku seinale

TAGASI PTK 17